วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนะนำสมาชิก

ชื่อกลุ่ม pym
สมาชิกในกลุ่ม
น.ส. ดลนภา ปาละกูล            เลขที่ 17 ชั้น ม.4/8 ชื่อเล่น ปัด
น.ส. นิภาพร  วิชิตโพธิ์กลาง  เลขที่ 24 ชั้น ม.4/8 ชือเล่น หมอก
น.ส. ยศวดี    สีดำ                  เลขที่ 37 ชั้น ม.4/8 ชื่อเล่น โย
โรงเรียน ตาคลีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น